Bergsbykyrkan
Barnkörerna
Att anmäla ditt barn
till Bergsbykyrkans aktiviteter

Bergsbykyrkan
Bergsbykyrkan är en samarbetskyrka mellan Skellefteå Sankt Olovs församling och EFS-föreningen i Bergsbyn.
Salt
All vår barn- och ungdomsverksamhet sker inom SALT, som är EFS barn- och ungdomsarbete.
Personuppgifter
Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Bergsbykyrkan och EFS- föreningen i Bergsbyn är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar i samband med att du anmäler ditt barn till aktivitet. Uppgifterna används även för att söka aktivitetsstöd hos kommunen och vid samverkan med studieförbundet Sensus. Vår policy.
Aktivitetsstöd
Eftersom vi är en Saltförening har vi möjlighet att söka aktivitetsstöd från vår kommun som vill stödja föreningars verksamhet för barn och unga. För att söka det bidraget behöver vi få ditt barns fullständiga personnummer.
Har du frågor och funderingar om det här så får du gärna höra av dig till oss i kyrkan eller Michael Kautto på Fritidskontoret, tel 735000.