Öppet hus/Öppen förskola

Öppet hus/Öppen förskola
Tisdagar 9.30 - 14.00
Start 29 januari 2019
Kontakt: John tel 787875

©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster