Polly-kören

Polly-kören
Söndag 10.30  Endast de söndagar när det är annonserat i programbladet.
Kontakt: John 787875


Polly-kören är till för de som vill sjunga i kör ibland, men inte har tid att repa under veckorna. Det är vissa söndagar som Polly-kören sjunger, och då ses vi kl 10:30, 30 minuter innan gudstjänsten, och lär oss en eller två sånger. Sedan framför vi dessa under gudstjänsten antingen från bänken eller från koret, längst fram i kyrkan. Allt beroende hur man själv känner. Texten kommer alltid finnas på väggen och sångerna är av ett sådant slag att alla åldrar har lätt att lära sig melodin.
Alla, oavsett ålder eller körtillhörighet, är välkomna att delta i Pollykören!

©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster