Bergsbykyrkan

Ansvarsgrupp

En tradition som följt med från bönhustiden är arbetet i ansvarsgrupper. Vi har sju grupper som turas om att ordna kyrkfika, hjälpa till i gudstjänsten och städa i kyrkan. Att delta i ansvarsgrupp ger också möjlighet till gemenskap.
Vill du vara med i en ansvarsgrupp eller bara veta mer kontakta eller någon i styrelsen.
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster