Bergsbykyrkan

Givande

Tack för att du stöder arbetet i Bergsbykyrkan. Vill du ge en gåva kan du ge kollekt eller använda vårt
bankgiro 5352-8717. På raden meddelande skriver du:
  • Bergsbykyrkan, om du vill stödja Bergsbykyrkans verksamhet.
  • EFS, om du vill stödja EFS mission eller EFS arbete i Västerbotten.
  • Svenska kyrkan, om du vill stödja Svenska kyrkans internationella arbete.
Vill du swisha kan du använda:
  • 123 394 50 86 till Bergsbykyrkans verksamhet.
  • 123 561 46 80 till EFS mission, där det bäst behövs.
  • 123 658 29 85 till Svenska kyrkans internationella arbete.
Tack för din gåva!
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster