Bergsbykyrkan

Bergsbykyrkan - samarbetskyrka


Bergsbykyrkan

Kyrkan ligger i Bergsbyn i östra delen av Skellefteå, 7 km från centrum. Där bor cirka 2.000 personer.

Samarbete

Bergsbykyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS-missionsförening i Bergsbyn och Sankt Olovs församling. EFS-föreningen har fått uppdraget att ansvara för församlingsarbetet i Bergsbyn. Det innebär att gudstjänster och övrig verksamhet präglas och berikas av traditioner och arbetssätt från både EFS och Svenska kyrkan. Samarbetet regleras genom en samarbetskommitté.

Från bönhus till samarbetskyrka

Samarbetet startade 1980 i bönhuset och fortsatte sedan i den nybyggda kyrkan som invigdes 1983. Kyrkan byggdes uppe på berget, ovanför det nedlagda kalkbruket. Bönhuset, nu ombyggt till snickeri och vävstuga, används i dag som hantverkshus i Bergsbykyrkans regi.

Ansvarsgrupper

En tradition som följt med från bönhustiden är arbetet i ansvarsgrupper. Vi har sju grupper som turas om att ordna kyrkfika, hjälpa till i gudstjänsten och städa i kyrkan. Att delta i ansvarsgrupp ger också möjlighet till gemenskap. Alla inbjuds att delta i någon av våra ansvarsgrupper.
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster