Bergsbykyrkan

Vad är EFS

EFS, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom.

EFS mål

EFS mål är att vara en hjälp för människor att finna och fördjupa tron på Jesus Kristus och gestalta den i vardagen.

EFS idé

EFS idé bygger på lekmannaengagemang. Var och en är välkommen med egna initiativ och att ta ansvar för det han eller hon vill verka för. EFS betonar gemenskapens betydelse.

EFS erbjuder

EFS vill erbjuda möjlighet till fördjupad gemenskap i församlingen - med bevarad respekt för dem som bara vill komma till kyrkan som besökare. Tillsammans får vi som kristna bättre förutsättningar att växa i vår tro och vår tjänst.

EFS i Sverige

EFS är organiserat i missionsföreningar. De 13.800 medlemmarna är fördelade på drygt 300 föreningar och grupper. I Västerbotten finns cirka 70 missionsföreningar. Barn-, ungdoms- och lägerverksamhet bedrivs i Salts regi. Salt har ungefär 3.000 medlemmar.

©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster