Bergsbykyrkan

Bergsbyns EFS

Föreningen

EFS missionsförening i Bergsbyn har cirka 90 medlemmar. På årsmötet utvärderas året som gått och beslut tas om kommande års verksamhet och ekonomi. Föreningens styrelse planerar och leder verksamheten. Under styrelsen finns råd, utskott och grupper som har visst ansvar för verksamhet och fastigheter.
Föreningsmöten ordnas ungefär en gång per månad, ett forum för diskussion och beslut som krävs under årets gång.

Fastigheter

Bergsbykyrkan Kalkbruksgatan 3, lokaler på 1.200 m2 för kyrkans verksamhet. Gårdshus finns med utrymmen för traktor, förråd, kurs- och scoutverksamhet.
Hantverkshuset Holmgatan 38, fd bönhuset ombyggt till snickeri och vävstuga. Träffar och kurser i olika hantverk erbjuds här.
föreningsuppgifter
EFS föreningsnr
2004
Org.nr
894700-3276
Bankgiro
5352-8717
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster