Bergsbykyrkan

Vill du bli medlem?

Du som vill vara med och stödja arbetet är välkommen att bli medlem. Du har då möjlighet att påverka på föreningsmöte, årsmöte, delta i utskott eller styrelse. Du får regelbunden information och tillgång till login för medlemmar på hemsidan.
Om du är intresserad av att bli medlem kontakta föreningens ordförande eller prästen i Bergsbykyrkan.
Välkommen!
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster