Styrelse för Bergsbyns EFS

Styrelsen

Henry Almström, ordförande, 070-6695595
Fredrik Ögren, v. ordförande, 19732, 070-2228260
Anders Åman, sekreterare, 070-3086187
Håkan Bergh, 55025, 070-6814287
Torbjörn Degerström, 070-6078089

föreningsuppgifter
EFS föreningsnr
2004
Salt föreningsnr
20041
Org.nr
894700-3276
Bankgiro
5352-8717

©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster