Bergsbykyrkan

Styrelse för Bergsbyns EFS

Styrelsen

Henry Almström, ordförande, 070-6695595
Anders Höglund, v. ordförande, 52947, 070-5728507
Anna Lööf, sekreterare, 076-8131294
Lena Andersson, ledamot, 070-2295804
Håkan Bergh, ledamot, 070-6814287
Birgitta Hedblad, ledamot, 86156, 070-6386157
Anna-Maria Niemann Björk, ledamot, 070-5723981

föreningsuppgifter
EFS föreningsnr
2004
Salt föreningsnr
20041
Org.nr
894700-3276
Bankgiro
5352-8717
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster