Bergsbykyrkan

Styrelse för Bergsbyns EFS

Styrelsen

Henry Almström, ordförande, 070-6695595
Håkan Bergh, v. ordförande, 070-6814287
Anders Höglund, sekreterare, 52947, 070-5728507
Birgitta Hedblad, ledamot, 86156, 070-6386157
Anna-Maria Niemann Björk, ledamot, 070-5723981

föreningsuppgifter
EFS föreningsnr
2004
Salt föreningsnr
20041
Org.nr
894700-3276
Bankgiro
5352-8717
©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster