Bergsbykyrkan

Vision
Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

Lära
Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

Relation
Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Vi har en särskild relation till vår moderrörelse EFS, men vi är öppna för alla som vill vara med i vår gemenskap.

Kreativitet
Salt vill erbjuda kreativa mötesplatser där barn i olika åldrar får tillfälle att höra om Jesus och växa i sin gudstro. Salt vill också stödja kristna föräldrar i deras uppgift att förmedla tron till sina egna barn.

©Bergsbykyrkan, Bergsbyns EFS   Mejl till: Ordförande, Prästen eller Webmaster